Forrásvíz: természetesen, önmagától a felszínre törő  víz. A "forrás" szó szélesebb fogalmat takar, mint ami a tudományok, a művészetek vagy a népszokások körében használatos. A jelenkori nyelvromlás többek között ott észlelhető, ahol a hétköznapi világon túlmutató fogalmakról van szó. Az ezeket jelölő szavak vagy kikerülnek a köznyelvi használatból, vagy tartalmuk megváltozik, alacsonyabb rendű fogalmak jelölésére szűkül le. A forrás szóra főként ez utóbbi vonatkozik.