Minden, a Földön előforduló édesvíz abszolút forrása az eső, az édesvízkörforgás élő, azaz legdinamikusabb eleme. Nemcsak a mindennapi ember, hanem a vízzel foglalkozó szakemberek túlnyomó többsége is helytelen képet alkot az esővízről. A meghatározott módon gyűjtött és kezelt esővíz (megújuló erőforrás) meghaladja a másodlagos, azaz a felszíni- és a földkérgi vizek minőségi tulajdonságait. Az esővíz természetéből fakadóan lágy, anyagtartalma sejt-adekvát, elektron és foton energetikai értéke magas. Kimutatható, hogy természetes körforgása alatt a víz akkor a legtisztább, amikor csapadék formájában leesik, ami nem más, mint a Nap által desztillált természetes édesvíz. További tény, hogy nem az esővíz, hanem a légkör lehet különböző mértékben szennyezett, amely járulékos szennyezők szelíd vízkezeléssel és kevés energia ráfordítással közömbösíthetők. Literenként néhány mikrogramm szennyezést tartalmazó esővíz amikor a talajra esik, ott ugyanennek a szennyezésnek a száz, vagy ezerszeresével találkozik. Az esővíz (intenzitásától függően) gyorsan „átmossa a légkört.