A vízkristályokban elektromágneses frekvencia mérhető, amelyek rendszerező erővel bírnak. Nem az anyag az, ami az energiatartalomért felelős, hanem annak mértani szerkezete. Így az anyag (hordozó) nem olyan fontos, mint maga az információ, amit magában hordoz.
A rezgés az anyag, az energia, a tudatosság, az élet minden formájának lényegi építője. A rezonancia jellemzője a ritmus, amely mintázatként tudatunk mélyen berögzült funkcióit formálja, befolyásolva érzéseinket, vágyainkat, akaratunkat és gondolatainkat. A rezonancia, mint agyhullám-tevékenység nagyban köthető kvalitáshoz, amely tudatosítás mozgási energiává transzformálható. Ez az energia szub-, illetve szupramolekuláris szinten használható, nem az ismert fizikai jelenségekkel mérhető, és nem a megszokott tanulási folyamatokkal elsajátítható.

tovább>