Az rH2 és a jól ismert pH fogalma elválaszthatatlanok. A pH a vízben lévő protonok aktivitását fejezi ki, és a sav-bázis egyensúlyokhoz kapcsolódik. Az rH2 a vízben jelenlévő oxido-redukciós elektroncserés folyamotok szintjét jellemzi.  A proton- és elektroncsere szintje határozza meg a vizes oldatok lényeges élettani tulajdonságait.  Az rH2 alkalmazása, az orvosi bio-elektronika alapítójának, Louis-Claude VINCENT nevéhez kapcsolódik. Sajnos az rH2 tudományos eltemetése az elektrokémia fejlődésében számos ajtót bezárt, ami az orvostudomány terén is napjainkig korlátozza egyes gyógyító eljárások megismerését és használatát.

A Vincent-féle bio-elektronika szerint, a vizes oldatok élettani tulajdonságait az elektromos töltésű részecskék egyensúlya határozza meg. A vízben lévő hidratált proton H+ (amelyik H3O+ lesz) és a redukáló anyagokból származó elektron "e-" egymás hatását kiegészítik. Ehhez járulnak még hozzá az oldott elektrolitokból származó kationok és anionok. A protonaktivitást a pH, az elektronaktivitást az rH2, az ionerősséget pedig az oldat elektromos ellenállása ρ (ejtsd "ró") jellemzi. Elég ezt a három tényezőt egy térbeli koordináta rendszer tengelyeire felvinni és megszületik a háromdimenziós Vincent-féle diagramm. Az elektróda potenciálokból kiszámított rH2 – pH tartományok a vizes oldatokban, valamint az élő szervezetekben lévő baktériumok, vírusok és gombák létezési, ill. szaporodási feltételeit határozzák meg.

Az rH2, még tudományos körökben is kevésbé ismert fogalom. Értékét a mért pH-ból és az oxido-redukciós E potenciálból számítják ki a következő képlettel, ahol az [H2] = az oldat hidrogén aktivitása, ami az elektronaktivitás egyik kifejezése, mint ahogyan a pH kiszámításánál a protonaktivitást is a hidrogén ion [H+] aktivitással fejezik ki. F = 96500 Cb/mol, a Faraday állandó; E= az oldat redox potenciálja a normál hidrogén elektródához viszonyítva, Voltban kifejezve. 2,303 = ln 10 a természetes logaritmus és 10-es alapú logaritmusok váltószáma.

<< A redoxi és sav-bázis reakciók egységes elmélete